Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1784.

De (trafoelening hadt voortgang.

De Hoofdofficier■worde daar pver in rechten betrokken.

166 BEKNOPTE HISTORIE der

ftap bevorens genoegzaame gelegenheid gehad hadden.

De ftrafoefening hadt dan voortgang: ad ri» aan trago werd gevonnisd, en ingevolge daar van gegeesfeld, voor 5 Jaaren tot gevangenis verweezen, en voor 10 Jaaren uitgebannen. Een ander gevangene, abraham vah rhyn genaamd, gegeesfeld, tot eene 4 Jaarige gevangenis verweezen, en voor 6 Jaaren uitgebannen ; de derde r ie ter van stave» ren, moest op het Schavot te pronk liaan, vier Jaaren gevangen zitten, en dan 6 Jaaren als banneling buiten Stads Banrecht blyven. Nog een vierde, eene anna van gendt, moest insgelyks op het Schavot te pronk ftaan, werd tot eene Vierjaarige gevangenis verweer zen en voor vier Jaaren gebannen. Aan de Geesfelpaal was een Bord gefteld , met het opfchrift: Oproermaakers,

De Hoofd-Officier van Leyden, wiens tyd ten einde, en die kort daarna van zynen post afgegaan was, werd over zyn bovengemeld gedrag omtrent het Request en Appoinctement, in rechten betrokken: De Procureur Generaal meende, dat by het voorfz. gedrag des Hoofdofficiers het recht van de Plooge Overigheid verkort was, en verzocht daarom by het Hof van Holland, gemagtigd te worden om ter zaake voorfz. het recht van de Hooge Overigheid tegen gemeldrn j. h. van der marck, $n zyne voorfz. hoedanigheidj waar te neemen?

Het

Sluiten