Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEGENWOORDIGE EEUW. a?

vallery, de Prins van Koburg, met een legertje naar den kant van Choczim , en vereenigde zich aldaar met eenige Rusfifche Regimenten, om eerlang die Vesting te belegeren. Intusfchen maakte de Keizer eene verordening omtrent de wyze, op welke men de Krygsgevangenen zoude behandelen. De eigenlyke Turken zouden zeer wel worden gehandeld, doch derzei ver Christen • Onderdaanen, in hun dienst gevangen , voor de kost moeten werken. Vreemde Christenen , als Engelfchen, Franfchen enz. in hun dienst gevangen genomen, zouden tot het trekken van fchepen langs den Donau worden verweezen : doch eigen Onderdaanen des Keizers, tot hen overgeloopen, aanftonds met den dood worden geftraft.

Niet lang daarna naderde Keizer Jofeph met een leger van tagtigduizend mannen den Sau, en trok daar over, zo ras het buiten de oevers getreeden water der rivier gevallen was, en het flaan van Bruggen mogelyk maakte. Deeze toebereidzels gaven genoegzaam te kennen, dat men het oog had op Belgrado , 't geen echter niet kon belegerd worden, eer men meester was geworden van Schabatz, eene vry fterke plaats, doch die men echter, door een geweldigen aanval met zwaar gefchut, binnen weinige dagen in handen kreeg: wordende de bezetting, die agt-

honderd

Sluiten