is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis der tegenwoordige eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEGENWOORDIGE EEUW. a*5

ftilftand van wapenen te bekomen, uit, dat men den Aarts - Hertog Karei, derden Zoon van Keizer Leopold, zoude verklaaren tot Souverain van de Nederlandfche Provinciën, en zulks den Ge» neraal Bender bekend maaken , en een ftilftand van wapenen verzoeken. Doch die Generaal antwoordde, dat hy deeze uitvinding befchouwde als eene nieuwe beleediging, zyn meester aange« daan, en dat hy van geen ftilftand van wapenen meer wilde hooren.

Op den 22 van Slagtmaand van 1790 begaven zich de Oostenrykers op marsch, en trokken den volgen, den dag by Bovignes over de Maas, en voorts op Namen, na dat zy de verlaatene Batteryen, met al hun gefchut, hadden weggenomen. Binnen Namen was met zyn gering leger geweeken de Generaal Schönveld, die zich gereed maakte om de Stad te verdeedigen, 't geen door de Burgers anders wierd begreepen, waarop Schönveld met zyn Volk uittrok, en daarentegen de Oostenrykers aanftonds wierden binnen gelaaten. Thans namen de Patriotten den weg naar Brusfel, werwaard zy welhaast gevolgd wierden door de Oostenrykers > die den 29 voor die Stad naderden, en begeerden binnen gelaaten te worden. Nu was aldaar de ver»; warring allergeweldigst; van welke zich de voornaamfte Hoofden bedienden om zich weg te maaken. Men bedong noch wel wat uitftel, dcch

IV. deel, P wa$