Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 32 )■

traal te kunnen blijven, ongelchonden gelaaten. En dit heilige recht kan niet' gefchonden worden, zonder de onafhanglijkheid der Natie, die verkiest neutraal te blijven , aanterancien. De Staat derhalven , die van eenen anderen Staat eischt, van de neutraliteit af te zien , en deel in zijnen oorlog te neemen , die eischt van denzelven hulpbenden , maakt hem tot zijnen vafal, maatigt zich eene opperheerfchappij over hem aan , die geen anderen grond heeft, dan overmagt en de fterker hand , en een oppergezag, het welk des te onrechtvaardiger is , wanneer de Staat , van welke zulks gevergd word, hoegenaamd geen voordeden daarvan kan verwachten. Dus moet in Europa het recht der volken tot den laatften wortel toe uitgeroeid worden, en onder het geweld bukken. England heefr zich dit openbaar despotismus tegen Zweeden en Denemarken veroorloofd, en toen deeze Staaten zich aan deeze onbevoegde wetten niet wilden onderwerpen, hunne Schepen geroofd, en deeze geweldpleegiug tot heden toe nog niet vergoed. England heeft Genua , alleenlijk omdat het verkoor neutraal te blijven , ingeflooten , met oorlog gedreigd , en in zijne haven Franfche Schepen genoomen. En had de Regent van Oostenrijk het oor willen leenen aan de dringende vóórhellen van Engeland, dan hadden Oostenrijkiche en Sardinifche troupen het gebied van Genua moeten bezetten. Hoe veel grooter is niet Genua hij de ftandvastigheid , waarmede hetzelve de begeerte van Engeland van de hand wees , dan de Staaten , die , omdat zij magtig zijn , geen recht, geen pligt,met achteraan helling van hunne baatzucht, in het oog houden!

Wie heeft wel het gedrag der Engelfchen tegen den Groothertog van Toskanen , broeder van hunnen ecrften Geallieerden , zonder verontwaardiging kunnen belchouwen? Wilden wij hier

ook

Sluiten