Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1356)

pius, dé twede aan'die vrouw ten gevalle,- welke Scipio, ion luister van Rome, ter waere'd bragt. Aanvangs zocht hy den toegang tot haar van - ter zyde; met kronkelende bogten, gelyk iemand welke wenscht toegelaten te worden, maar'tevens vreest oritydig te zullen komen. Gelyk wanneer een fchip door een' bekwamen Muurman aan den mond van eéne rivier of een voorland geftuurd wordt, cn zieh Wendt of de zylcn verandert, naar het draa'jen der winden; aldus veranderde hy menigmaal van gang, en vormde met zynen flanken Maart vele aardige knopen voor Eva, om hare ogen te lokken.

Bezig aan haren arbeid hoorde zy het ritfelen der bladeren, doch bet trok haren aandacht niet; 'diergclyke fpelon was zy gewoon van alic dieren des velds, welken gehoorzamer waren aan hare Memme, als de veranderde kudde aan de Memme van Circe. Thans werd hy vrypostigcr, Melde zich ongeroepen voor haar, cn bleef, als door verwondering bevangen, met Marre blikken op haar gevestigd. Menigmaal neigde hy den opgefteken kam en den met goud be« fprenkelden hals, en lekte de voetMappen van Eva. Ein-

Sluiten