is toegevoegd aan uw favorieten.

Merkwaardige levensgeschiedenis van Fredrik, vrijheer van der Trenck, beschreven door hem zelven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5<3 levensgeschiedenis van

nant van orotthuisrk, die beide nog leven, waren mijne tentkameraden. Ik gaf hun den brief te lezen; wij lachten over den inhoud, en terftond werdt beflo' ten, hem, bij het geven van het woord, aan den Commandant van het esquadron van jaschinskij te laten lezen.

Dit gefchiedde ook naauwlijks een uur na den ontvangst.

De lezer zal zich nog wel kunnen erinneren, hoe ik boven verhaald heb , dat juist deze Overfte jaschinskïj op den iaden Febr. mij te Berlin tot fchrijven overhaalde , en mijnen brief open ontvangen en aan

trenck befteld hadt waar in ik fchert.

zend Hungaarfche paarden voor mijne equipage verzocht, en dat jaschinskij één van dezelve voor zich verfprak, wanneer zij zouden aangekomen zijn.

Naauwlijks had hij den brief met een zeker zoort van verwondering gelezen, of'er ontftond een gelach onder ons allen. En dewijl juist het gerucht bij de armee liep, dat wij na het winnen van deze bataille met een corps in Hungarijen zouden inbreken, zoo

zeide jaschinseij „ Dan wil.

„ len wij nu de Hungaarfche paarden zelve in Hunga.

rijen gaan halen." En hier mede ging ik met een gerust geweten in mijne tent.

Nu moet ik hier bij de volgende merkwaardige aanmerkingen inlasfchen.

1. ) Ik had op den datum van den ontvangenen brief niet gelet. Maar mijn Overfte merkte terftond, dat hij over de vier maanden oud was.

2. ) Vermoedelijk was het dierhalven een valftrik, die de in zijnen aart flegte en valfche man mij.

ge-