is toegevoegd aan uw favorieten.

Merkwaardige levensgeschiedenis van Fredrik, vrijheer van der Trenck, beschreven door hem zelven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FREDRIK, VRIJHEER VAN DER TRENCK. 171

lag in enen leuningftoel, want in bed kon de fpekbuik volftrekt niet liggen.

Mijne vriendin wist ook de zaak zoo listig in te richten, dat re ij de toegang even zoo open bleef, als in het huis van hare moeder. Zij hadt hare (kapkamer zoo gekozen, dat ik dezelve op allerlei wijzen naderen kon, en zeer zelden door de deur, daar portiers en fchildwachten (tonden, maar meest door het venfter, dat in den tuin uitkwam, en bijna gelijk met den grond was, den roegang vond.

Zoo leefden wij bijna 3 maanden in ongeftoord geluk en vreugde, alleen ons bezig houdende, met onze toekomftige vlucht te overleggen. Zij gaf mij alle hare kostbaarheden, ook enige duizenden roebels, die zij in haren ongehuwden ftaat reeds bezeten hadt, bene. vens de gefchenken, die zij van haren gemaal op trouw hadt gekregen, van tijd tot tijd in bewaring; en wij reikhalsden nu maar na de Petersburger reize, om alles , wat wij afgefproken hadden, uit te voeren, het welk ook onfeilbaar zou gevolgd zijn, indien niet mijn wreed noodlot mij andermaal den dodelijkften (treek gefpeeld hadt, welke bij mogelijkheid was uit te denken. Mijne vriendin hadt eens met mij in het huis van den Cancellier 1'bombre gefpeeld : zij klaagde zeer over hoofdpijn, befprak mij den volgenden dag in de Troitzer.tuincn, drukte mij bij het inklimmen in den

wagen buitengewoon fterk aan de hand en, na

dit ogenblik, heb ik haar niet anders als op de doodsbaar weder gezien.

Zij was in dien zei ven nacht aan het ijlen geraakt, kwam ook niet weder bij haar verftand, en ftierf aan den zesden dag, toen de pokjens juist op het uitbreken