is toegevoegd aan uw favorieten.

Merkwaardige levensgeschiedenis van Fredrik, vrijheer van der Trenck, beschreven door hem zelven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fredrik, vrijheer van der trenck» I39

dat ik tn vrijheid herfteld was, aan mijne vrienden, die dezelven voorgefchoten hadden, dankbaar te rug betaald.

Ik had nu, nog eer het oude garnifoen aftrok, tijding, dat bij den vrede van Hubertsburg nets voor mij gedaan was.

Onze toenmalige gevolmagtigde hadt eerst na het ratificeren van de vrede's articulen, en toen nog zeer koel, met den Pruisfifchen Minister, den tegenwoordigen Graaf von her.zberg, van mij ge fproken, maar nimmer hadt hij regt ernftig mijne bevrijding zoeken te bewerken, of om dezelve gefollkiteerd. Maar van Berlin gaf men mij de verzekering, dat men ernllig voor mij bij den Koning zou werken; en op deze belofte kon ik meer bouwen, als op de protectie van het Hof van Weenen, dat mij fo jaren lang zoo hulpeloos, zoo verachtelijk in mijn ongeluk verlaten hadt. Ik befloot dus nog drie maanden te wachten, of 'er ook nog iets ten goede voor mij mogt uitgewerkt worden; en, wanneer hier niets van kwam, dan eerst mij zeiven door. de vlucht te redden.

Het garnifoen werdt afgelost, en nu was alles nieuw voor mij. De OQïciers van de wacht waren alle Edellieden, en moejhj'ter om te gewinnen, dan die van de Landmilitie; en de Majors voerden hunne bevelen letterlijk uit. Nu had ik wel niemand meer nodig, om mijne ontwerpen te helpen uitvoeren; maar ik miste vrienden, waar aan ik nu reeds gewoon was, en die ene behoevte voor mijn hart geworden waren. Ik had nu ook wederom niets anders, om mij te voeden, als mijn foldaten brood, dewijl mij thands niemand meer de geringde verkwikking toeftak.

De tijd begon mij lang te vallen. Men hadt wel bij