Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ac8 STAATSOMWENTELING

„ genoodzaakt , om hem lid van het ministerie te maaken; de Nationaale Vergadering door " hem en zijne partij geregeerd , en (dit alles ' bewerkt zijnde,) mi ra beau de eerfte en „ eenigfte man in den Staat."

Het is zeker , dat Parijs, doch voornaamlijk het gemeene volk deezer ftad, van deezen tijd at' de fpeelpop van mirabeau was, die hij zowel ongemerkt als Demagoog, over 't algemeen, en naderhand blijkbaarer , door de patriotfche kringen in het Palais-Royal, aan den gang hielp: deeze kringen waren driftige Dcmagoogen en het was om zeer natuurlijke redenen , dat zij zulks geworden waren: zij beftonden voor het grootfte gedeelte uit lieden, die, wel als ingezetenen van Parijs, doch niet als burgers , welke het recht hadden, om hunne ftemmen bij die der afzonderlijke wijken te voegen , eene foort van vergadering uitmaakten: de leden deezer vergadering waren menfchen, die ten deele van hun vermogen leefden, ten deele van hunne kunst- of geleerde werken, of ook van den koophandel hun bedaar hadden : bij deeze voegden zig vreemdelingen , die de geheele zaak als wereldburgers befchouwden , en , alzo zij geene betrekking hadden tot den Adel of tot de Geestlijkheid in Frankrijk , noodzaakehjk tot het verdrukte gedeelte der Natie , naamlijk het volk , moesten overgaan : zij waren onafhangelijk van alle de gevolgen hunner

Sluiten