Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE

MAKELAARS.

By de Koop der Ambachtsheerlykheid was 'ér maar één Makelaar in deezen Banne, te Westzaan. dam woonende; of dit Coftumier, dan of 'er toen een overleeden was, is my, uit bet Register, of de meergemelde Blaffen der Revenuen &c. niet gebleeken; maar wel, dat 'er toen te Oostzaandam, ten minften; twee Makelaars waren, welke abufivelyk in dat Register ftaan aangetekend.' Na de Koop der Ambachtsheerlykheid zyn 'er twee Makelaars-Ambten verkocht, dus 'er toen drie Makelaars m deezen Banne in functie geraakten, en nog zyn; naamelyk: één te Westzaan en aan den Overtoom, alwaar dezelve moet woonen; hoewel ook al gepraclifeerd is: dat dezelve aldaar domicilium had, en, fchoon op een andere Plaats in deezen Banne Burger, echter ook, uit hoofde van dat Ambt ■ aldaar Schot betaalde; en twee te Westzaandam' Koog, Zaandyk en Wormerveer, die de keuze hebben , op welke der gemelde Plaatfen, dezelve begeeren te woonen , hoewel 't zich gereedelyk decideert: dat, zo dezelve niet te fterk op een andere Plaats gevestigd zyn, Westzaandam de voordeelie fte ftand is. ° By't Makelaars-Ambt te Westzaanen aan den Ovrtoom. gelyk ook by één der twee anderen, behóórt het Schepen-Meeten; dan het welke, zo om dat'er tans weinig Schepen in de Jurisdictie gemaakt, als wel in t byzonder, om dat tans de Meeting door deComnnfen ter Admiraliteit, te Zaandam reftdeerende, of te Amfleldam, de Ordinaris Laading. plaats, gedaan, en alleen gerefpeéteerd worden buiten practyk geraakt is. 7

? ia

Sluiten