Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van BAGDAD na BASSORA. 17

de Perfiaanen op een' gelukkigen uitflag, dat zy blokken in gereedheid hadden, om hunnen gevangenen de hoofden op af te fiaan, en rokken (*) voor de zulken, welken zy, vóór het gevecht, tot hunne zyde konden overbrengen.

Natuurlyk zal hier de vraag worden, wat de Arabiërs konde beweegen alle hunne gevangenen ter dood te brengen, en geen kwartier te geeven? Om hierop te antwoorden, moet men aanmerken, dat, by eene voorige nederlaag, naby Bushwar, de Arabiërs tusfchen de drie en vierduizend man, welken zy toen hadden gevangen genomen, loslieten, en denzelven de vryheid fchonken. Ter vergeldinge van deeze daad van edelmoedigheid, trokken deeze zelfde Perfiaanen, op hunnen tocht na Basfora, in Izzabecr (f) eene Stad, omtrent twaalf [Engelfche] mylen van daar plegen, en vermoordden alle inwoonders, welken zy konden vinden. Deezen waren onderdaanen van den Sheick tam au, welke

(*) Waarfchynelyk Perfiaanfclie.

(f) Naar aile gedachten dezelfde plaats, welke door capper, bl. 165 Zebecr, en door kiebuhr Zobjr genoemd wordt.

B

Sluiten