Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van BAGDAD na BASSORA. 137

De ploegen worden getrokken door osfen , en twee mannen gebruikt om den ploeg te beftuuren.

Vrydag, 25 Juny.

Wy verlieten Reah omtrent half vier uuren deezen morgen, en trokken eenige weinige [Engelfche] mylen voort over een effen land. Met zonnen opgang kwamen wy aan fommige hooge heuvels, die wy overtrokken, en vervolgens onze reis voortzetten over hooge bergen, langs zeer onaangenaame wegen. De valeien beneden dezelve ,• beftaande uit koornvelden, en plantaadjen van moerbefieboomen (tot gebruik der zydewormen, van welken men in dit land overvloed heeft) vormden een allerfchoonst Landfchap. Maar, uit hoofde van de Hechtheid der wegen, langs welke wy reisden, vorderde onze perfoonlyke veiligheid zo veel van onze oplettendheid, dat het ons beroofde van dc geneugte, die wy anders uit dit vermaakelyk gezicht zouden genoten hebben. By het afklimmen van deèze bergen, kwamen wy aan een gebouw, alwaar fommige cophars, of tolbedienden, ons deeden ftil houden , en verplichtten om acht 1 5 en

Sluiten