is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize naar de Kaap de Goede Hoop, de landen van den Zuidpool, en rondom de waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47<? X'ï- HOOFDST. I. AFD. NATUURLIJKE HISTORIE

ren afltand zorgvuldig in acht neemen. — Wie van hun best gelegen Haat, of de naaste is , of de breedfte zijde van des leeuwen borsc voor zich heeft, om naar hat hart of de long te fchieten, moet de eerde zijn, die affpringt, met den teugel om (den arm, om ztch van zijn paard te verzekeren', vuur geeft, en oogenbliklijk daarop weder opklimt, het paard fchuinsch voomij zijne jagtgezellen duurt, en voor 't overige met vrijen teugel zijn leeven aan de radheid van zijn paard toeverrouwt, bijaldien hij den leeuw flechts gewond, of zeifs geheel mis gefchooten heeft. — In 'dit geval bedient een van de andere jaagers zich vari' de beste gelegenheid, die zich opdoet, om .terdond van zijn paard te fpringen, wanneer hij ook met meer bedaardheid en juistheid moet kunnen doelen en fchieten. — Zoo het gebeurde, 't welk echter ten uiterde zeldzaam is, dat ook 'deeze fchoot niet trof, dan is het de post van den derden jaager, om jagt te maaken op den leeuw, die nu den eerden of tweeden jaager vervolgt. Hij fpringt van zijn paird, en fchiet, zooras hij den leeuw onder zijn bereik, en een genoegzaam gedeelte van denzelven, voor zich heeft, om met behoorlijke uitwerking, bijzonder van achter fchuins , te kunnen treffen. ■

Keert nu de leeuw zich tegen deezen, dan keeren ook de andere jaagers om , ten einde hem ,met die fchooten , welken zij geduurende de

vlugt gelaaden hebben, te hulp te komen.

Men weet hier geen voorbeeld, dat ooit eene leeuwenjagt tot ongeluk der jaagers zou uitgevallen zijn.

Die bewooners van Afrikaanfche volkplantingen, welke hun verblijf in meer afgelegene land-

ftree-