is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize naar de Kaap de Goede Hoop, de landen van den Zuidpool, en rondom de waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE BLADWYZER. ü| H.

Haagdis, eene zeer vergiftige, 'ï geitje door de Hottentotten genaamd , omftandig befchreeven. 77 1 -—• 773. Groote Kaapfche haagdis. 773. Hoe anders geheeten wordt. 774- Haare onderfchcidende kenmerken, ald. Haar ongemeen taai leeven» 774, 775

Haagdis/en, zwarte, zeer vergiftige. 343

Haaien, twee onderfcheiden foorten daar van vindt men in Houtniquasland. 31 j, 310"

Haderrivier. 342

Higedasch, hoedaanige vogel het is» 317

Hagel en fneeuv valt des winters op deKarrovelde»

in de Kaapfche gewesten. 284 Hagelkraal. 328 H lïf'igaiwuud. 494

11. i -braad, uitgeilrekte, heeft fomtyds in de Kaap. fche gewesten plaat?. 757, 1/8

H km m 1 nc, des/.cifs heerlyk landgoed omtrent Kon»

^ ftantia, befchreeven. 94, p«r

'Hennep, de, groeit in de Kaapfche volkplantingen 7 eer voortreflyk. 302

Herders leeven in de Kaapfche volkplantingen, aan welk groot ongemak onderheevig. 598

Hertebeesten,. eene grootere foort van antilopen öf gazellen. 156. Komen in kleur met de Europeefcha herten overeen, ald. Afbeelding van dit dier. 157. Het is de koba van Boffon. 15?. aam. Deeze dieren zyn eerryds in Houtniquasland menigvuldig geweest. 3or>. Zyn de gemeenften onder alle de groote gazellen in de Kaapfche volkplantingen. 6:5. Leeven in groote troepen, ald. Hun* nc hoogte. 616. Hoornen, ald. Hunne hoofdkleur. 617. Afwykingen daar van* 617, 618. Hebben traanengooten. öi8. Zyn bezwaarlyk te vinden» ald P alla^s fchryft hun eeo baard toe. ald. Hun hair ald. Ooren, tanden enbeenen. Ö18, 619. Hos verfcheidene natuurkundigen het noemen. 619. Met welke dieren het waarfchynlyk een en hetzelve is» 619, 620. Aanmerking omtrent de afbeelding. 650. Schooren niet tos de fchoone antilopen, ald. Koe J£ff a Zy