Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Per Transport .

GENERAALE STAAT

VAN DE BEGROOTING DER

KOSTEN,

VAN HET VOORMAALTG

GEWEST UTRECHT.

U T R E C H T.

Interesfen en Lyfrenten.

Ordinaris Interesfen «...

Lyfrenten

Tontinen

Interesfen der Heffing van den softe penning van Corporatien" '. '. '

Renten, Erfpachten, Pietatien &c. .

Renten op dit Gewest tot nu toe geaffecteerd geweest

Aftosfing van het derde een quart der Recepisfen voor Asfignaten uitgegeven en Interesfen op het zelve ....

Tractementen aan de Leden van het Provincjaal Beftuur en Ministers ! '. '. ' Ambtenaren, Jaflitie en kosten derzelven &c. . ■ • .

Predikanten, Weduwen &c. . . .

Subfidiën en Aandeelen der Steden in de Middelen . ' Tractementen van Ontfangers, Gaarderloonen &c. . .

Penfioenen ... Reparatien, Schouwen, Zandpaden, Kribwerken &c. .' !.".*'*

Drukloonen en Comptoir Behoeftens

De Munt, het Zegel-Comptoir, Reftitutie op de Middelen, Reco'

gnitien, bode en Reiskosten, Molenaars gelden &c. Onvoorziene Uitgaven . . . . , . * ' * | * *

HET BELOOP DER KOSTEN VAN HET VOORMALIG GEWEST UTRECHT BEDRAAGT

Deeze opgave is conform aan die van het Intermediair Administratif feituur, met weglaating van den post van ƒ 15,350.- aan de Appoiutös.

GENERAALE Transporteere , . , . i . J .

Sluiten