Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER M E N S C ÏI K U N D E. I?

der vinding leert dat eene al te hevig blaakende Liefde eene koortsagtige beweeging veroorzaakt, het bloed verhit, den Slaap en Eetlust belet, de kragten uitput, en, indien zij niet bevreedigd wordt, de akeligfte uitwerkingen in het Ligchaam te weeg brengt.

Dat de verrasfende Vreugde de beweeging des Bloeds op eene geweldige wijze aanzet, en zomtijds eenen plotfelijken dood veroorzaakt.

Dat de Droevheid den omloop der vogten ftuit, de uitwaasfeming belet, Honger en Slaaplust weg neemt, de Zenuwen verzwakt, de Gewaarwording en het Denkvermoogen fiomp maakt, en de kragten des Ligchaams langfaam verteert.

Dat Haat, Nijd en IJverzugt allerlei Zenuwziektens, ja zelvs Zinneloosheid en Razernij, en eindelijk uittecring ten gevolgen kebben.

Dat de Toorn , Koorts- en Stuipagtige beweeging bloedvloeijingen, befmetting der vogten, bedwelming en een fchielijken Dood kan te weeg brengen.

Dat

fchielijke Dood door vreugd vindt men in de Lofrede* van Fontenelle, op Leibnitz. Men zie deszelvs Theodicee, door Petsch. I. D. p. 107. I. DEEL. B

Sluiten