is toegevoegd aan je favorieten.

Grondbeginselen der menschkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïö8 Grondbeginselen den uit hunne Hersfenen verlooren hebben , dan zijn zij, I. buiten ftaat gefield om hunne overige Denkbeelden met deeze Denkbeelden te vergelijken, en dus ook niet in ftaat om wel tè redeneeren over zodanige zaaken, waar. toe zij deeze verloorene Denkbeelden noodig hadden. En dan ontftaan ook, II. uit dit verlies,gaapingen in de aaneenfchakelinghunner Denkbeelden; welke gaapingen, door de wederverëeniging der ovcrgebleevene Denkbeelden , herfteld wordende, in veele gevallen, Wanorde in den fchakel der Denkbeelden, moeten na zig fleepen. Dit verlies van Denkbeelden, met deszeivs gevolgen, heeft, onder anderen, plaats, bij Krankzinnigen, die zig inbeelden, geheel andere Perfoonen te zijn, als zij zijn, of geheel andere Daaden verrigt te hebben, als zij hebben uitgevoerd. Ter gcneezing van dit foort van Krankzinnigheid, moet men de verloorene Denkbeelden , in het Geheugen, wederom zoeken op te wekken, of te herftellen.

§, 12.

Dat fommige Krankzinnigen , II, eenig Denkbeeld, of eenige Denkbeelden, boven