is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginselen der menschkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER MENSCHKUNDE.

3?

§. 26.

Van wegens de gewigtighcid der zaak hebben wij ons bij de beoordeeling van het voorgaande gevoelen wat langer opgehouden, doch gaan nu verder.

Niet lang geleeden heeft een Hoogduitsch Wijsgeer, die reeds door verfcheidene andere fchrivten zig beroemd gemaakt had, Vil» Laume (ƒ) eene Theorie over het behandelde onderwerp opgegeeven, die in den grond wel niet veel van die van Sultzer verfchilt, maar nochtans boven deeze eenige voorregten bezit, weshalven het mij toefchijnt dat zij, tot heden toe, de beste kan genaamd worden. Veel aanleiding tot zijn gevoelen geloov ik dat Vil laume gekreegen heeft, door het, meermaalen van hem aangehaalde, werk: Verfuch ueber die Kermt• nijfe des Menfchen, von Wetzel, —

S- 27.

Vooreerst verdeelt Villaume de Ver-

maa-

(ƒ) In het tweede Deel van zijn Werk dat tot opfchrivt heeft vom Vergnaegen.

C3