is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van een groot maar onzichtbaar verbond, tegen den christelyken godsdienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

138

BYLAGEN.

de Franfchen verfpild zijn, en voegt 'er bij: Geld genoeg, om zich in geheime Cirkels aanhangers te verwerven, waar de geestdrijverij alleen niet volledig werken mogt! Geld genoeg, om hongerige fchrijvers te bezoldigen, Boekverkopers voor nodige terughoudingen fchadeloos te ftellen, en de Geleerde Cafte, buitendien >tegen Vorften, Adel, en Papen geftoord, in werkzaamheid te houden, ten einde over Duitschland een dergelijk verderf uit te ftorten.

Bl. 39. Na het onwcder, in Beijeren over de Uluminaten losgeborften, breidden zij zich verder uit; het Uluminatismus overftroomde bijna de geheele Metzelarij , veroverde het verbond van Nicolai's vcrlichters, en maakte zich meefter van de Letterkunde en den Boekhandel.

X I X.

Terugvordering der Vrijheid van denken aan de Vorften van Europa. 1793.

Onder de menigte van oproerige Gefchriften, van allerlei foort en inrichtingen, met welke Duitschland overftroomd wordt, wil ik alleen het volgende aanhaalen: Terugvordering der vrijheidvan denken, van de Vorften van Europa, die haar lot hier toe onderdrukt hebben. Eene Redevoering. Nociem peccatis, et fraudibus ebjice nubem. 8. Heliopolis in het laatfte jaar der oude duifternis, 86 Bladz. Deze Redevoering ziet er uit, als of zij in eene Club van Jacobijnen gehouden was;

zoo