is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van een groot maar onzichtbaar verbond, tegen den christelyken godsdienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i4o BYLAGEN.

dammen, welke men tegen den leop van den menfchelijlcen geest gelegd heeft, weggenomen worden, op dat zij dezelve niet geweldig doorbreke, en de velden in 't rond fchriklijk verwoefte.

X X.

Gedenkfchrift 1794.

Toen de eerfte druk van deze Berichten juist van de pers gekomen was, en uitgegeven zou worden, ontving ik een zoogenaamd Gedenkfchrift, 4. 8 Bl., in hetwelk verfcheiden dergelijke gezegden voorkomen , waarvan ik 'er fommigen hier zoo veel te liever mededeele, dewijl dit gefchrift niet in den Boekhandel gekomen is. Onder anderen wordt daarin gezegd:

,, De droevigfte ondervinding heeft het zedert een tijdsloop van 30 jaaren herwaards bewezen, en geenen opmerkzamen Staatsman heeft deze ondervinding kunnen ontgaan, dat de algemeene. geest der Duitfche volken ten opzicht van Godsdienst en Staatkunde eene richting ontvangen heeft, welke den Godsdienst, de Troonen der Vorften, de Grondconftitutie van het Rijk, de burgerlijke opvoeding, het geluk des volks en van elk in het bijzonder den nabijzijnde ondergang dreigt.

„ Het is hier de plaats niet, den oorfprong van dit algemeen verderf, hetwelk eigenlijk van twee punten begint, en welke beiden met twee woorden, vrijheid en verdraagzaamheid van het

zei-