Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IQ.

Hebt gij ook eene zwarigheid in gewigtige aangelegenheden, die op begrippen, op regt of onregt betrekking hebben, en welke gij gaarn klaar uit elkander gezet en ontwikkeld zoudt zien ? /

/ ' i j i,.

20.

Vindt gij iets in de gebruiken en handelwijze van het gezelfchap, dat gebrekkig is, en kon verbeterd worden ?

Deze vragen fpreken, zonder eenige aanmerking, zoo wel tot het verftand als tot het hart. Menig een geheim gezelfchap, dat tot verbetering van de menschheid wilde werken, moge verdwenen zijn , dit kan voor de oogen der waereld overal, als een verbond der edelen en goeden voortduürèri, want het is op de deugd zelve gegrond.

De volgende vragen moest ieder, die in het gezelfchap wilde aangenomen worden, met dc hand op de borst, beantwoorden.

i.

Hebt gij eencn bijzonderen tegenzin tegen een van de hier zijnde medeleden? - „

Sluiten