Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN 'T VOLGEND WERK. XXVII.

beginfèls der voorzigtigheit, geregtigheit, en menfchlievendheid volgen.

S. XIL

D'er zyn dan Wetten , welke ten Regelmaete dienen voor de Natiën, of derzelver Oppergebieders, die met elkander eenige betrekking of handeling hebben. Het Lichaem of Samenftel dier Wetten maekt iet ander fbort van 't Publiek ofte Openleer Regt uit, dat men Uiterlyk kan iieten, en 't geen men doorgaens het Regt \ierP^ilkeren noemt. In de nette toepafling uu, van deze Grondregels op de byzondere gevallen, en in de maetregelen, welke de : Oppergebieders nemen om hunne ontj terpen te doen gelukken, is die bequaemjieit en voorzigtigheit gelegen , waeraen hen den naem van Staethmde geeft.

5 xiii.

Zal men over dit alles juifte gedagïn vormen, zoo moet men vooraf

*** 2 ' de

Sluiten