Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Deel.

EINDE VAN HET EERSTE DEEL.

GRON-

114 Beginsels van V Burgerlyk Regt.

't Onderzoek en Handhaven der Leere, en 't geen daertoe behoort. 5. De Magt om Krygsvolk ter been te brengen, en Vrede te maken. 6. De Magt van Handelingen te fluiten. 7. De Magt van Staetsdienaers, Magiftraeten, enz. aenteftellen. En 8. De Magt der Cynsheffing; waerby het Regt der Munt, en 't verdere in de laetftvoorgaende Paragraeph gemelde, komt.]

Sluiten