is toegevoegd aan uw favorieten.

De burger en zyne rechten; de overheid en haare pligten; nevens de wetgeevende magt, en het recht van oorlog en vrede.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de Oirzaeken des Oorlogs. 40?

„ weigering, zyn's agtens, ingeval deze „ laetfte een regtmaetige reden heeft van „ 't Oorlog te voeren".

§. XX. Grotius veftigt zyn gevoelen op de navolgende reden ; namelyk: dat de vaftftelling van eigendom niet gefchied is, als onder de ftilzwygende voorbehouding van het Regt om zich, in geval van nood, van een's anders goed inzooverre, en op dien voet, te bedienen, als 't gefchieden kan, zonder dat de Eigenaer 'er eenig nadeel of ongemak van lyde.

§. XXI. Maer ik kan tot het gevoelen van dien doorluchten Staetskenner niet overgaen. Want voor Eerft, wat men ook zeggen mag , 't is eene onbetwiftbaere waerheit, dat het Regt van over een's anders Grondgebied te trekken geen volledig Regt is, welks uitvoering men ftrikt kan vorderen. Indien een Partikulier oft Byzonder Ingezeten niet verpligt is , om een ander Byzonder Ingezeten over-zyn Land en vry Grond-erf te laten gaen , zoo is het met nog ongelyk meer en fterker reden vaft , dat eene Natie den Doortogt over haer Grondgebied aen hetHeir van eene andere, 'tgeen ten Oorlog uittrekt, weigeren mag; ten zy 'er deswegen tuffchen die beide Landaerten Cc 4 eeni-

2. Hooft(luk,

Grond van 7s Mans gevoelen.

't Geen niet aen* gaet. f. Omdat bet Regt eens Tartikuliers ook aen eene Natie toekomt.