Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iv. Deel.

WylOn.

zydtgen zich met de Vyandlyhhedeneenes vreemden Oorlogs niet moeten beptoe'ien.

§. XVIII.

482 Beginsels van VBurgerlyk Regt.

en 't nadeel, fden anderen aengedaen, quytgefcholden te hebben.

g. XVII. Het Welzyn der Maetfchappy wilde dus, dat men deze Grondregels zou volgen. Want, byaldien de genen die Onzydig blyven gezagtigd waren, om kennis te nemen van de Vyandlykheden, in eenen Oorlog die hen niet aengaet gepleegd , en ingevolge van zulks hen te ftraffen, welke zy oordeelden onregtvaerdigheit begaen te hebben , en dat zy om deze reden en oirzaek de wapenen mogten opvatten, zoo zouden 'er in ftede van een eenigen Oorlog, noodwendig veele ontftaen, en 'er zou eene vrugtbaere bron van twiften en beroertens zyn. Hoe meer gemeen en overvloediger de Oorloogen wierden, hoe noodiger het ook was, voor de ruft van het Menfchelyk Geflagte, dat men zich niet ligtelyk het gefchil en krakeel van een ander aentrok. Ja de opregting en vaftftelling der Burgerlvke Maetfchappyen maekt de oeffening van deze Grondregels nog des te noodzakelyker; gemerkt de Oorloogen federd dien tyd, indien niet veel overvloediger, ten minften van wyder nafleep , en verzeld wierden door een veel grooter aental van rampen en onheilen.

Sluiten