is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche reizen, tot bevordering van den koophandel, na de meest afgelegene gewesten des aardkloots

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inhoud.

kruidnagels en muskaatnooten aldaar. Aankomst te Ternate : de Koning komt by hen aan boord; en verkoopt hun de kruidnagels van den aanftaanden oogst Vyf Nederlanders blyven by hem, om dezelve tegen de aankomst der volgende Hollandfche fchepen te bewaaren; en onder deezen is Frans van der Does , Neef "van Willem Verdoes, toenmaaligen Schout van Amfterdam. Befchrv ving van Ternate. Gemeenzaamheid des Koning met de Hollanders. De onzen vinden op Ternate eene Portugeeiche Vertaaling der wonderlyke zamenfpraak tusfchen Abdias en Mahomet, waarvan de voornaamfte byzonderheden worden opgegeeven , die zeer grappig zyn r> Vuur- of Zwavel-berg alhier befchreeven. &

Togt van vyf fchepen, na de Magellaanfche Straat. Bladz Kloeke vermeestering van een Fort op Sant-Jago alwaar de onzen met een handvol volk eene groote ovennagt op de vlugt ]aagen, en een aaazienlyk hoog Fort vermees. teren. De Admiraal Jakob Mahu iterft. Men fchrvft op de Vloot een Vast- en Bede-dag uit, om de men/ der Zieken. Komen aan de. Kust van Guinea aan Jandal waar zy by den Koning worden toegelaaten: en doen eene wandeling door de Stad. Doch de lucht is hier zeer ongezond, en Kapitein de Weert wordt ziek. komen op de hoogte van Rk> de la Piata , alwaar de -Zee z.ch zo rood als bloed vertoont. Komen aan den mond der Straat van Magellaan. Hier ontftaat een ge weldige fterfte onder het Scheepsvolk , waardoor meer dan houderdtwintig man omkomen, en de eene ftonn volgt op den anderen. Worden door tachtig Wilden overvallen. Zeilen de Zuidzee in, doch keeren te rug na de Straat van Magellaan, en Kapitein de Weert doet eene ernlbge aanbraak, om het Scheepsvolk,dat door de veele elenden flaauwraoedig wordt, op te beuren. Komen aan het Pmguius-Eiland, ora Vogelen te vangen -t doch ter-

vvyl