Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXIX X^f

de Lezer, oordeel gy zelve, of het de moeite zvaer-

dig zy', die voor te dragen, of niet.

Voorts zvorden 'er voor de aenhalingen fomtijds twee tekens gevonden. Het teken \ geeft te kennen, dat men tot den Schryver , voor zviens naem dit gevoegd wordt, na mijn oordeel, vooral den toevlucht moet nemen: het ander teken * zvijst aen, dat de Schryvers, waer vangefproken wordt, of het eerst die zaek, zvaer van men fpreckt, behandeld hebben; of dat Schryvers van Giondbeginfels uit dezen, dat gene, 'tzvelk zy bybrengen, voornaemlijk genomen hebben.

Jkhehder balven veele Schryvers geleezen, veelen aengehaeld: ik heb naemlijk verlangt, dat ook *dit werk, (zo verre myne krachten toelieten j zoude dienen als tot een algemeen register der voomaemfte Schryveren, die de natuurkunde behandeld hebben: zo dat naemlijk, indien iemand in eenig byzonder hoofddeel, en het geen daer over gezegd is, met zyne navorfchingen dieper begeerde in te treden, hy enkel dat gedeelte van mijn boek hebbe op te flaen , zvaer in over die zaek gehandeld wordt. Hy leere uit de {tellingen zelve het voomaemfte, dat'er over gezegd is gezvorden : doch hy raedplege de aenhalingen, en hy zal de Schryvers, by zvien deze

Sluiten