is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuurkundige stellingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorrede. I. Over het onderwerp

Ligchamen onderzoekt, wordt de Natuurlyke Wijsbegeerte genoemd*

M. 5- 9- Kr. I. i-2.

5. De Ligchamen worden befchouwd of in 't algemeen, (in 't afgetrokkene), of in het byzonder.

6. De Eigenfchappen, welke aen alle ligchamen gemeen zijn, leveren het denkbeeld op van het ligchaem in het algemeen befchouvjd.

7. De byzondere of eige Eigenfchappen zijn die, welke op byzondere ligchamen pasfen, en derzelver natuur bepalen.

8. Hiervan, dat de Natuurlyke Wijsbegeerte zich bezig houdt (1.) in de nafporinge der Eigenfchappen, Krachten, welke aen alle Ligchamen , of aan het Ligchaem , in 't algemeen befchouwd, eigen zijn, en der uitwerkzelen, welke daer uit geboren worden; (2.) in het onderzoek der Eigenfchappen en Hoedanigheden van elk Ligchaem, in het byzonder befchouwd; en der verfchijnzelen of uitwerkzelen, die uit die Eigenfchappen haren oorfprong nemen.

G. 5- i-4-

9. De Jlgemeene Natuurkunde, is dat deel der Natuurlyke Wijsbegeerte, die de Eigenfchap-