Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Boek'. IV. Over Je fametiftelUng', '■poreusheid

deren: m. §'. §ii No: 4.' 'Kr. % 1 33. ' S.

g. 64. * hawksbee exp. p!,yfKL>. - mee.-t. 2.

öït. 2. Franfche uitgave, ett voor naemlijk de ylcnteekeningen :

,ï i *- * reaumur mem. de i'acad. 1733. p. 165- *———

f H a h ns verhandeling de cfficacia mixUonis in mutandis tcorporum voluminibus. f brisson mem. de 1'a¬

cad. 1769» die niet alleen over de doordringing handelt, mair onderzoekt, in welke uit twee famengebragte- Ligchamen het ander voornaemlijk doordringt, en welk doorgedrongtn wordt.

5. Prosven , betreklijk de doordringing van gejmoltene-metalen: zie til let mem. fur la ductilité des metaux: deze proefnemingen worden ook aengehaeld in eene Franfche overzetting der proefnemingen van HAWKSBEé. f. 2. p. 473. TeSi e inde men deze pro f nemingen en fommlge andereh uit da bygebragte Schryvers.vcrjla-, moet men de manier om de dlgtheden waterwéègKunaig ie bepalen, die wy m het 4de Boek j. .12^. en it£.v£rklaren zullen, kamen.

46. Uit de poreusheid.der Ligchamen volgt, dat derzelver Beginzelen, van den eerlfen, tweedenen

'derden rang, terwijl zy door hunne famenvoeging Ligchamen formen, ólkandcren niet in alle huppen ' jtakeri.

m. %: 86. ' ,;r r''- -'-

47. De Ligchamen bevatten onder dezelfde uitgebreidheid niet denzelfde klomp of dezelfde hoeveelheid Hof, die zy zouden bevatten,

* wanneer zy zonder poriën waren. • 48. Hier uit ontflaet het denkbeeld van digtleid. De hoeveelheid van ftof of masfa, welke een Ligchaem in betrekking tot de ruimte, die het beflaet, of tot deszelfs uitgebreidheid heeft, wordt digtheid genoemd; of anders, de digt-

Sluiten