is toegevoegd aan uw favorieten.

De peinzende kristen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S6 Veiligheid by god in kristus,

ootmoedig en beftendig en vertrouwelyk van Hem af! Dat beedelend oog zie onverdraagd op

Hem! Gewis Hy zal in u blyven; begeerde

onderftand wordt nooit gewdgerd; en geenever, zoeking zal u vermeesteren, die u bezig vindt in het fchuilen onder Jefus vleugelen. Zoo lang uw zien op Jefus duurt, duurt uwe Veiligheid; —— Geniet dan eenen onderftand, die gereed ligt, een geven van inzien in elk eenen plicht, een fchryven daar van in uw verftand, eene vereeniging van uw hart daarmede, een fchryven daarvan in uw hart, een geven van hulp ter aanvaarding, doorzetting, voleindiging, ook van plichten , waar tegen alles zich verzet, —— Verwacht van Hem eene aanwyzing, eene beteugeling, eene beveiliging, —— Hou dan uw geloof in beweging; en roep dan vry: Ik vermag alle dingen door Kristus, die my kracht geeft!

Veiligheid by God in Kristus! *—— Myn lot is in de beste handen ; en, heeft hoge vrymagt debeftelling daar over, zy wordt beftierd door oneindige wysheid, en oneindige goedheid. Alles zal my ten goede medewerken. Ik ben, en onbevoegd, en onbekwaam, om keur daar in te maken. ——• En zou ik het niet overlaten aan eenen Verlosfer,