is toegevoegd aan je favorieten.

De peinzende kristen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gevaar van zelfsverheffing3?

ven den hoon vergoeden, dien de tong van anderen my aandeed; en de fatan, die in zulke oogenblik» ken naby my is, neemt de houding van medelydenaan, en, terwyl hy my pryst, zegthy: wees u zei ven genadig! Naer mate de beweegingen van hoogmoed fier*

ker werken, is myn gevaar te groter. Ik ben

in gevaar, om aanleiding tot zelfsverheffing te nemen zelfs uit dingen, die uit haeren aart gefchikt zyn, om my in de vallei des diepen oodmoeds te houden zonder eenige afwisfeling. —— My zeiven te verheffen op ontvangene genade, op de aanneming by God en de vernieuwing naer zyn beeld» anderen, die door de vrymagtige bedeeling tot hier toe zyn voorbygegaan, met eene zekere klein» achting te befchouwen, dat al is gewis een handel, die ten uiterflen redeloos is, en de hoogde verontwaardiging verdient, en evenwel ook daar voor fta ik bloot, en daar toe kome ik, wanneet

ik aan my zeiven gelaaten word. Hoogmoed

volgt my overal, nergens ben ik veilig. Hoogmoed volgt my in de waarneeming van myn beroep i in alle myne ontmoetingen; in des Heeren huis i onder dat oog en in de onmiddelyke tegenC a WQOf-