is toegevoegd aan je favorieten.

De peinzende kristen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gevaar van zelfsverheffing 37

toen Jefus aan zyne apostelen het naderend kruislyden voorfpelde, en wederom, toen Hy de treurige aankondiging deed, dat één van hun Hem verraden zcu, wie zou ooit verwagt hebben, dat in zulk een' tyd, in omftandigheden, zoo bedroevende, zoo beroerende, een twist ontdaan zou, waar in hoogmoed het hoogde woord voerde, een twist; Wie van hun de meeste ware. Eer zou men wachten, dat zulke boodfchappen, door hunnes Meesters mond gedaan, allen lust tot zulke vragen op éénmaal zouden doen vergaan. En evenwel, dit is gefchied, en tot aller waarfchouwing

in de heilige verhalen opgeteekend. Hiskias

redding uit eene doodlyke krankte, en de herinnering van al wat er by die geleegenheid was voorgevallen, zal hem, immers voor een' geruimen

tyd, tegen hoogmoed beveiligen. Zoo zou

men gereedelyk gedacht hebben. —-- Maar het viel anders uit; hoogmoed bekroop al ras des Vorften hart. Hiskia verhief zyn hart. En waar op tog? op de fchatten, die hy verzameld had; op

wat blinkend dyk. Schatten, die hy, tendage

zynes ongevals, had weggeworpen voor de mollen en de vledennuizen.

C 3 Hoe