is toegevoegd aan uw favorieten.

De peinzende kristen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. I

DEHEERREGEERT.

Oe Heer regeert. Achtbare cn aanminnige

waarheid! Waarheid, die al myne aandacht, al myne bepeinzing, ovenvaardig is! Hy, die alleen met zyn' naam de Heer is, de Allerhoogfte, over de gantfche narde; hy regeert, hy alleen.

De Heer regeert. Hy, die Jehova is, die

noodzaaklyk, onafhangelyk, onvera.nderiyk, beftaat, die de vrye oorzaak is van alles, wat buiten hem aanweezig is; hy regeert, hy alleen.

De Heer regeert. — Die oneindige Majefteit voert een onbepaald, een beftendig, een vrymachtig bewind over alles in den hemel en op de aarde, en over my.

De Heer regeert. Waak op, myne ziel!

Bezie dien God, in zoo ver by zichtbaar is ! Ontwikkel, zoo veel gy kunt, dat denkbeeld: God regeert. Eer hem, wiens beftier u en lust en tyd befchikt, om dat getuigenis uit te breiden: God regeert. Eer hem, aan wiens invloed gy elk een' A her-