is toegevoegd aan uw favorieten.

De peinzende kristen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 De Heer regeert.

herhaalden pols-flag cn elk eene verlenging van denkvermogen te danken hebt.

De Heer regeert. Hy alleen. Hy heeft

geen' troongenoot, zelfs geene onderkoningen. Hy zelf, hy zelf, regeert onmiddelyk. Gefchapene koningen hebben vaak een' of meer onderkoningen nodig. Hoe zou een Ahasveros, buiten zulk een' onderftand, honderd zeeven en twintig landfchappen

beftierd hebben? Jehova, myn koning, heeft

zulk een' onderftand niet nodig. Behaagt het

hem eene meerderheid onder de menfehen in te voeren, beftierders voor grotere en kleendere maatfchappyen aan te ftellen, en in de meerderen onder hen een' flaauwen ftraal van zyne majefteit te doen fchynen, die verordening maakt geene de minfte inbreuk op Jehovaas alleenheerfching.— De Heer regeert, hy alleen.

De Heer regeert. Hy regeert over alles,

over alles, wat buiten hem aahweezig is. In

een' opflag beziet hy al het gefchapendom. Zyne oogen vliegen van de zuid- naar de noordpool, of liever, hy befchouwtze te gelyk; — de duizenden der zonneftelfels, — den aardkloot, waar op

ik woone, — grote enkleenedingen, vezels,

men-