Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDENVOERING

VAN

PAULUS VAN BEMERT,

OVER

DE VOORZIGTIGHEID, WARRMEDE KRISTUS, DE APOSTELEN EN EVANGELISTEN ZIG, IN HUNNE REDENEN EN GESCHRIFTEN, ZOO VEEL MOOGLIJK, NAER DE VATBAERHEID DES VOLKS GESCHIKT HEBBEN,

UITGESPROKEN,

TEAMS TE LD AM, IN DE REMONSTRANTS CUE KERK, BIJ DE AENVAERDING VAN HET IIO O G L E E R A E R A M B T IN DE WIJSBEGEERTE EN F R A E IJ E LETTEREN, AEN HET KWEEKSCHOOL DER R li M ONS T R A N TEN,

DEN XXIV VAN SLACTMAEND MDCCXC. UIT HET LATIJN VERTAELD.

TE AMSTELDAM, Bij M. SCHALEKA M P.

IIDCCXCIi

Sluiten