Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN PAULUS VAN HEMERT. 3g

deze godsdienst voorgedragen en aengeprezen kan en moet worden.

Het mishage u derhalve niet , eer wij dit wijde veld intreden , den barjïfchea Apostel, welken gij allen voor een' man van een ongemeen doorzigt en verheven karakter houdt, zeiven te hooren fpreken. Dat wonder der godlijke genade heeft ons van deze waerheid, welke wij verdedigen volkomen overtuigd. Hij immers fchroomde niet , dus aen zijne Korintheren te fchrijven (*) : daer ik van allen vrij was , heb ik mij zeiven allen dienstbaer gemaekt, opdat ik 'er meer zoude winnen. Den Joden ben ik geworden als een Jood , opdat ik de Joden zoude winnen : den genen , die onder de wet zijn (of zulken Kristene?i, die meenden, dat zij de wet van Mo/es en Kristus tegelijk moesten opvolgen) als onder de wet zijnde , opdat ik ook hen zoude winnen: den genen , die zonder de wet zijn -, (of den \ Hei(*) i Kor. IX. 19-22. Confer. Rofenmulleri fcholia üi h. L

C 4

Sluiten