Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iv Voorbericht van de

door een uitgegeven Programma, vernamen, dat een Gezelfchap van eenige Vrienden van Godsdienst en deszelfs openbare oefeningen zoodanig eene lofwaardige pooging in het werk ftelde, door het uitlooven van twee aanzienlijke Eereprijzen, aan twee Schrijveren, die, op de meest voldoende wijze, een vraagftuk zouden beandwoorden, over de oorzaaken van den verflaauwden ijver in het bijwoonen der openbare Godsdienftige vergaderingen onder vele Proceftanten, en over de beste middelen tot fluiting en vcrhelpin'g van dit kwaad. Wij lazen daar in de hartelijke zucht, tot bevordering van die zuivere waarheidliefde, dat redelijk geloof, die ftatige Godsvereering, die gc-meenfchaplijke belijdenis van onzen eenigen Zaligmaker en Heer Jefus Christus, die onderlinge broederliefde, die gezette Godsvrucht, welke , bij de geftadige bijwöoning van wel ingerichte Godsdicnitige fam'enkomiïen, zoo veel wint, maar ook allengs vermindert en eindelijk vervalt, bij het verzuim van die onderlinge bijeenkomften. Wij hoopten, dat, door deze uitnodiging, de aandacht der Christenen op dit alleraangelegenst onderwerp meer zou worden bepaald, dat verftandige

lief-

Sluiten