Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224 NEDERLANDSCHE REIZEN.

aan de gezindheid der Hollanderen omtrent de Portugeezen te twyfelen.

Op den achtentwintigftcn verliet de Heer van spilbergen de Ree van Bantam, verzeld van de fchepen de Eendragt en de Maagd van Enkhnizen, als mede het Jacht Rotterdam. Zy volgden den Admiraal tot op den afftand van vyf mylen van Bantam , daar zy hem twaalfhonderd zakken Peper overdeeden. Dit gefchiedde om te Bantam bevryd te zyn van de Tollen en het ankergeld, welke alle fchepen , die aldaar laaden, moeten betaalen, bedraagende vyftienhonderd Reaalen.

Naa het uitftaan van veele gevaaren , en het aanwenden van de moeilykfte poogingen, kreeg dus, ten langen laatfte, de Admiraal van spilbergen zyne volle laading, beftaande uit vyfünvyftighonderd zakken Peper, eenige Edelgefteenten, Amber-Gris , Kaneel, Maïs, Indigo, Zyde, Porcelein, en tweehonderd zakken Muskaatnooten.

Op den dertigften van Oogstmaand vertrok hy van Pulo-Panjan, onder de vlag hebbende nog drie fchepen , met welke hy , zonder iet merkwaardigs op de reize ontmoet te hebben, op den vierëntwintigften van Bloeimaand des jaars 1604, voor Vlisfingen het anker liet vallen.

Sluiten