is toegevoegd aan uw favorieten.

[Redevoeringen tegen de kinderdoop.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï30

REDEVOERING

fpreken II. Dat de Kinderdoop, op zig zei ven befchouwt, fcbadelijk is. Om dit te bewijzen , vestigen wij onze aandagc A. op de ouders (p)t en wel op deze wijze; Ca) alles wat zonder godiijke inftelling verrigt wordt, is in den Godsdienst, bijzonder in willekeurige geboden, zond;g, en derhalven fehadelijk ; (b) de Doop der bejaarden behoorlijk voorgeleek zijnde, fluit meerder uit het vertrouwen , op dc uitwendige plegtigheid, dan die der Kinderen , (c) de voorftanders van den Kinderdoop, ftellen doorgaans meerder gewigt in die plegtigheid , dan zij die alleen bejaarden dopen, (d) gelovige ouders , befchouwen hunne Kinderen, in een gunftiger licht, dan anderen , zoo , dat deze opwasfende, men al te veel vertrouwen op hun voorregt ftelt, en veelal in het geven van ene behoorlijke opvoeding verfhauwt, of (e) dat men, wanneer die Kinderen ten kwade overhellen , aan ds echtheid vun zijn eigen geloof begint te twijfelen!

%. 99- B. Indien wij onze aandagt vestigen op de Kinderen zelve, dan doet zig deze Godsdienst veel fjegter op; want behalven dac die Kirde-en , tot hunne verftaude gekomen zijnde, en zig befehou wende als erf ge. namen des Verbonds te zijn gedoopt; daar door aanleiding kunnen nenen, tot verflaauwing in de ernstige behartiging van den Godsdienst; aithans uit aanmerking dat Gods Verbond onwankelbaar is; behalven, dat hier van de droevige voorbeelden voorhanden zijn, en kunnen opgegeven worden ; zo merken wij aan, dat mea de Kinderen,- door hen in hunne Jeugd ie laten dopen, berooft van een aanmerkelijk voordeel; van een voordeel

dat

v» Hier vqig ik de fraaije Aanmerkingen der Brieven over fit Ycorvverpetj des Doops, pag. 2oq. en vervolgen?,