Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 20 )

met zijne buuren; dan worden andereu bnaf gehekeld, en al wie dan bij geval langs ftraat komt, die word dan, en dit hoort ook zoo, want wat doet hij toch op ftraat ? ook eens duchtig geroskamd met één woord : kwaadfpreekendheid

en bedilzucht zijn onaffcheidbaare kenmerken der Bosfchenaars. Het fpijt mij , mijn Vriend ! dat ik U zulk een zwart tafereel van de Bewooners van 'x Bosch moet fchetzcn , doch ik moet der waarheid hulde bieden. —- Dit intusfchen is ook zeker , dat men 'er braaven vind, op welken dit alles niet kan noch mag t'huis gebragt

worden.

In het Coffijhuis en andere Herbergen word altijd , vooral des avonds gcfpeeld ; dan zijn de kaarten eene alleraangenaamlle tijdkorting der Bosfchenaars; 'er moet dan ook, en dit fpreekt van zelve, een glaasjen geledigd worden. — 6 Welk een rampzalig tijdverdrijf! fpeelen en drinken!! — ir oet of mag men op zulk eene wijze den kostl.jl-en tijd, die, eens voorbij gefneld zijnde, nimn er te rug keert, den hals breeken. Gij kunt U dus wel begrijpen, hoe verveelend mij het Coffijhuis was , want 'er word geen één verftandig gefprek gevoerd; ook nu en dan (ik moest alles nakijken) heb ik andere herbergen bezocht. Hier vond ik menfchen van geringere foort en minder opvoeding , dcrhalven was het daar , gelijk van

zelve volgt, nog veel erger, doch ook hier

zijn kaarten en drinken de eenigfte geliefkoosde bezigheid.

Nu en dan heb ik ook eens eene wandeling-

bui-

Sluiten