Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Yw VOORREDEN.

de, is de naauwe overeenkomst van dien klank met D~awhee, de vorige hoofdftad, nog buitengemeener.

In de kaarten, welke tot de Mathemarifche werken van Sir Jonas Moor e behooren, en die in 16 8 i in 't licht kwamen, en welke door Doctor Halley nagezien en voor de pers gereed gemaakt waren, en gezegt worden gemaakt te zijn naar de opgave van de nieuwe Landbefchrijvers toen in wezen, vonden wij beiden het koningrijk en de ftad van Dauma derzelver vorige ligging behouden, en 't is niet dan na dat des Doétors eige kaart in 1700 het licht zag, dat men daar voor Ardra en andere plaat- . zen gefield zag, welke, daar ze door hem zeiven of andere zeelieden gevonden wierden langs de kust te liggen, te haastig vermoed werden diep landwaards in te loopen; dan de verovering van Ardra en Whydah, door de Dahomans, in 1727, bragt nog eens dit oud en krijgs-zuchtig volk te voorfchijn, en plaatfte deszelfs konin^rijk in zijn vorigen ftand, met de geringe naamverandering van Dauma in Dahomy, door kap> tein Snelgrave daar aan gegeven.

In veele kaarten vond men een ander koningrijk Daïima, zeer ver ten oosten van dit, van 't welk tot hier toe, zoo ik meen, geen ver-

fla0-

Sluiten