is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis van Dahomy, een binnenlands koningrijk van Afrika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D A II O M Y. 34*

178.3. De jaarlijkfche Gewoontens werden kort daar na op de gewoone • wijze geviert, cn 'er wierden een aantal flagtoffers opgeofferd aan de graven der vefflrorvene voorouders van Adahoonzou. Bij die gelegenheid erkende hij, .in eene lange aanfpraak, de oplettendheid, welke de Europeaanfche gouverneurs bewezen hadden aan den Tamegan, geduurende zijn verblijf te Alladah.

TIENDE HOOFDSTUK.

Onderneeming op Croo-too hoon-too. Gezantfchap van die natie. — Barbaarfche wijze, op welke zij van Adahoonzou gehandelt worden. — De Agaow tast de Ker toos aan, en overwint hen.

Het Eyeo leger hield nog fleeds het veld; en de plotzelijke vrees, veroorzaakt door 't vermoeden van een vijandelijk bezoek, bleef de Dahomans ontrusten; zoo dat 'er aan geene onderneeming gedagt wierd, dan toen men wist, dat de Eyos naar huis trokken, 't welk eerst zeer lang daar na gefchiedde.

Y 3 Hiet