is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis van Dahomy, een binnenlands koningrijk van Afrika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

342 GESCHIEDENIS van

Hier op zond Adahoonzou, uit hoofde van eenen hem aangedanc-n hoon, zijn leger af tegen eene landftreek Croo-too-hoon-too genaamt. De voorhoede, onder 't bevel van den Posfu, eene naauwe engte doorgetrokken zijnde, wierd zoo dapper aangevallen door den vijand, dat deez' veldoverfte daar door genoodzaakt was fchielijk terug te trekken, en pogingen te doen om weder, door de eerfte te komen, waar de Agaow met het hoofdleger was aangekomen. De ontmoeting tusfehen de voorwaards en de terugtrekkende troepen veioorzaakte zoo veel verwarring en verbaastheid onder de Dahomans, dat indien de Croo-too-hoon-toos den ftrijd vervolgt hadden, niec een enkele zonnefcherm (» te Calmina zou terug gekomen zijn. Doch dit volk was enkel bedagt op zelfverdediging en vergenoegde zich derhalven de invallers van hun grondgebied geweerd en terug gedreven te hebben.

Bij

00 De groote zonfertermen, boven de boofden der caboeërsgednagen .dienen tenzelfden tijde tegen de hitte der zun, en ten teken van aanzien.