Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

I. HOOFDSTUK

ven. Gewoonlyk maken ze ook te gelyk de noodige buikontlastingen.

g. 55. De Buikzuiverende middelen verminderen door de ontlasting, die zy te wege brengen, de veelheid en beweging der vochten , als ook derzelver loop naar het ontftoken deel, terwyl ze dien naar de darmen vermeerderen. In het twede tydvak der ziekte , wanneer de vochten zeer verdikt en ontftoken zyn , doen zy minder voordeel, door de waterachtige vochten te ontlasten. In 't gemeen komen hier alleen de zachte en niet verhittende buikzuiverende middelen te pas, onder welke de voornaamste zyn Tamarinden, Manna, Glaubers-zout, Engelsch-zout, Sedlits-zout, enz.

g. 56. Eindelyk moeten onder de antiphlogistifche hulpmiddelen , nog eenige Middelzouten, van welken de Salpeter en het Ammoniak-zout de beste zyn, en de Plant-Zeepen als Honig, Siroop , enz. geleld worden. Deze hebben een zeer fterk vermogen om het ontftoken bloed te verdurnen , en zyn daarom in alle gevallen , waar een hooger graad van ontfteekingaartige verdikking der vochten plaats heeft, van een algemeen nut. Het Ammoniak-zout en byzonder de Salpeter verzwakt het zenuwvermogen der vaste deelen, en vermindert hier door hunne fterke bewegingen. De laatfte houdt ook de ontlasting gaande , en verdient dus den voorrang, als de lyder hartlyvig is. Wil men echter deze middelen mee voordeel gebruiken , dan moet men dezelve ia geen geringe giften toedienen.

g. 57. De Spaanfche Vlieg-pleisters zyn zeet prikkelende middelen, en daarom in Ontfteekingen , waar alle prikkeling nadeelig is, fchadelyk j voornaamlyk, wanneer de lyder fterk ,

vol-

Sluiten