is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der heelkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

432 XXVni. HOOFDSTUK

men't brandyzer met alle voorzichtigheid gebrul» ken.

§. 808. Zodra 't brandyzer , of 't Liquor Bellostii lang genoeg gebruikt is, moet de Heelmeester 't ongemak als het droog Beenbederf behandelen ; d. i. hy verbindt ht t met weekmakende middelen , om de affchilfering te bevorderen. "Wanneer 'er na verloop van twintig dagen geen begin van affchilfering zich vertoont , heeft men reden om te geloven, dat de werking van't brandyzer, of van 't Lkjuor Bellostii niet diep genoeg is ingedrongen , en men moet het gebruik van deze middelen weder herhalen. Als 'er eene affchilfering op volgt, en 't been onder 't afgefcheiden beenftuk met een vast gezond vleesch bedekt is, dan is de genezing voleind ; doch is hetzelve met een week ofiponsachtigvleesch bedekt, zo is het nog bedorven, en moet met het Brandyzer aangeraakt, of Liqwir BcLiosni beftreken worden.

§ 809. Als 't Beenbederf eene groote plaats beflaat, en diep in 't been dringt moet de Heelmeester, even eens als by het droog Beenbederf, 't bedorven been geheel of ten deele door werktuigen wegnemen. De omftandigheden_ moeten in ieder geval aantonen, op welke wyze dit 't best gefchieden kan Bepaalt zich 't bederf alleen op de oppervlakte van een been, dan kan men het bedorven met 't fchraapyzer, of de af fciulferings-boor, of een ftukje glas wegnemen indien het bederf diep in 't been gedrongen is , heeft men den hamer en bytel noodig: indien het tot in de mergholte of fponsachtige zelfftandigheid van 't been dringt, kan men de boor gebruiken Indien 't been geheel bedorven is, fnydt men de uitwenoige bekleedfelen open, en men haalt 'er't been uit. Als aJ 't bedorven door den Heelmeester weggenome»