Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van SCHILDERYEN. 27

een Landfchap met Boerenhuizen, konftig behandelt; op Doek, hoog 33 breed 27 duim.

AART SCHOUMAN. N°. /

71 Eenweêrgaê van de voorgaande; op de voorgrond een Water waarin een Bergeend en een andere Eend, nevens een Rotgans die op het land ftaat, en een vliegende Duif bij eenig fteenwerk, en een Landfchap met Geboomte in 't verfchiet; op Doek en van dezelfde grootte.

JAN van der DOES 1664.

72 Een Landfchap met Geboomte en Kruiden; op de voorgrond legt een Hond op een heuvel te flapen bij eenige rustende Beeften, als Koe- , jen, Kalf, Schaapen, Ram, Bokken, en in 't verfchiet Bergen en Gebouwen. Dit Jiuk verbeeld een warmen Avonftond , en is van konst een der beste van dien Meejier; op Paneel, hoog 26\, breed 31 duim.

JAN le DUC.

73 Een binnenvertrek , verbeeldende een Chirurgyns Winkel, alwaar een kloek Man op een bankje zit, agter denzelven ftaat een Chirurgyn die dezen Boer zijn Kies wil uittrekken; de Lijder geeft door zijn pasfie duidelijk te kennen, wat kragt en fmert die Meefter hem aandoet; terwijl hij des Meefters arm aangrijpt en wel vasthoudt; voor en iets ter zijde van hem legt een Vrouw op haar kniën, benevens een

Dl Meis-

Sluiten