Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14<5 Naricht en Voorbeelden.

„ met fteenen na hem, om dat hy hem by „ het hair getrokken had. Opdezelve wyze gaat het getrouwe Predikanten en lecrmeefters, welke men meerendeels met ondankbaarheid en fcheldwoorden beloont, wanneer zy hunne toehoorers, onder welken 'er veelen gevaarlyke misdaaden oeffenen , met veel moeite trachten te redden.

Spectrum Mansuetudinis. „ Zekere Hond beroemde zig op zyne zagt9, moedigheid tegen de andere Honden, en vermaande hun, dat zy in 't vervolg, de onfchuldig voorbygaande lieden, niet meer 3, zouden aanvallen. Deeze verwonderden zig alle „ over zyne ongewoone vroomheid, wel wee„ tende, dat hy voor dezen, de wandelaars, tot „ zelfs buiten het dorp vervolgd had. Maar „ toen zy naauwkeurig acht op zynen muil „ gaaven, bemerkten zy, dat hem alle zyne „ voorfle tanden, met een fteen waren uit„ geworpen. Dit verhaal is tegen zulke hui„ chelaars ingericht, die veel van hunne vroorn„ heid en zachtmoedigheid ftofFen, wanneer „ het hun aan krachten onbreekt, om de men„ fchea te befchadigen , hoewel het hun niet „ aan hun boozen wil onbreekt; voor zulken 3, moet men zig meer, dan voor luide fchreeu„ wers wachten. Proeve

Sluiten