is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HET OOSTEN.

211

Hort' otnttine tuetur. Omnium fere gentium commerciis patens Europam , quam modo terruerat, modo docuerat, alere ei^ltafe gaudet. An. MDCCXXFI. Reg. Lud. XF~. (s). Wat het laatfte betreft, men moet zeggen, dat daarin niet de minfte grootfpraak is. De fehoone haven, die weinig haars gelijke heeft, is altijd bedekt met ïchépert uit alle waereldgewesten. De beurs, die hier la loge genoemd word, kan men eene Vergaderplaats van allerlei landaarden noemen; men ziet hier klédingen, dragten, moden van alle landen, en hoort de taaien van alle volken , Kretenfen , Arabiers, e. z. V. Oordeel flegts zelf uit de opfchriften, die op de beurs aan de wanden ftaan, en de plaatzen aanwijzen, alwaar elk, die met dézen of génen oord te handelen heeft, zig vervoegt. Als men de deur inkomt, ftaat eerst ter linker hand gefchréven , Conftantlnople ; wat verder, Portugal'; dan naar vervolg , Malte ; Italië ; Espagne; Candte; Comté de France; Sayde; Alexandrlette ; Angleterre & Hollande; Salée & Tetuan; Barbar le; Alexandrle; Archipel'» Amerique; Smime. Zweeden, Deenmarken e. z. v. vind men niet; want toen de beurs gebouwd werd, en men de opfchriften plaatfte, was te Marfeille nog geen handel op

(s) [Dat is: Marfeille, dogter der Phoceè'rs, Romes zuster* Karthages fchrik, Athenes mededinglrer, voedfter der kunfïen , heeft der Gallen akkers, zeden, geesten, met nieuwen tooi gefierd. Trouwe alleen geeft haar luifler. Niet gemaklijk gaf zij zig over aan Cezar. Met beter geluk verdedigde zij zig tegen Karei den V. Open voor den handel van bijkans alle volken, voedt en verrijkt ze Europa, dat ze eertijds verfchrikre, of onderwess. In het jaar 1726. onder Koning Lodewijk den XV.] O a