Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN II ET OOSTEN. 219

le fouvenir feu1, de ce bienfak fuffiroit pour honorer fa mê-

moire. - On a appellè Milady Montague la Sévigiê

dvtngl itetm [Dat is: Mevrouw montague is eene der bu-uemdlte vrouwen van deze eeuw, zij is haaren grooten tfrrr niet alleen aan haar vernuft en aan haare bekwaamheden verfchuldigd: gansch Europa heeft haar de invoering van de Inenting, die van zo veel waarde is, tc danken; het herdenken alleen van deze wéldaad ware genoeg

om haare gedagtenïs in ecre te houden. Men

heeft mevrouw montague de sevignó van Engeland genoemd.] Van haare reizen word gezegd: Après avoir parcouru la patrie dOrphée, elk obferva le Théatre de la guerre, chantée par Homere. Elle voyageoit F Made d la mam es? quelque fok elle paroit aritmèe de fón esprit. [Dat is: Het vaderland van orpheus doorlopen hebbende, befchouwde zij het toneel des oorlogs, bezongen door homerus. Zij reisde met de Illiade in de hand, en zomtijds fchijnt zij van denzelfdcn geest bezield te zijn.] Men zegt, dat het Mlhdy montague, op het laatfte van haar léven, berouwde, haaren landgenooten eene wéldaad bewézen te hebben, door de invoering van dc Inenting der kinderpokjes, om dat zij réden bad, over hunne ondankbaarheid te klagen. De heer guys laat zig hier over uit op eene wijze, die zijn karakter tot cere llrekt: Je ne ff als pas ft fes plaintes élolent fondèes , mals elle nètolt pas digne de faire du bten aux hommes, ft elle ètolt fachée d'en avoir fait a des vigrats. [Dat is: lk weetniet, of haare klagten gegrond waren, maar zij was niet waardig, menfehen wél tc doen, indien het haar leed was, zulks aan ondankbaaren gedaan te hebben.]

Sluiten