Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HET OOSTEN.

3S9

het te gelijk kan waarnemen, boeken zelfs inde Hcbreeuwfche letterkunde te fchrijven, en regtsgedingen tc voeren. Hij overtreft zelfs demosthënes , die alleen de rédenvoering fchreef, die hij vóór het gerigt deed; deze geeft lesfen over isokrates en demosthënes aan de jeugd, laat verklaringen over de pfalmen van david in druk uitgaan, fchrijft fraaije Italiaanfche vaerzen, arbeid in de oudheden , en wint tévens ménig pleit cn daarméde jaarlijks eenige duizend dukaaten. Zo doet de heer saverio rMATTEi hier tc Napels, welke 3 deelen in 4 0 . beeft ujtgegéven onder den titel: I libri poëiici della Biblta, tradot ti dell' Ebralco originale, e adattati al gust 0 della Poëfia Italiana: colle note e osfervazionl Critiche, Politieke e Morali. E colle osfervazioni fu i luoghi piu difficili, e contrast at i del fenfo letterale e fpirituale. Opera di Saverio Mattel in Napoli, waarvan het laatfte deel in 1768 uitkwam; Hij heeft ook nog andere werken uitgcgéven: Exercitalionesper Saturam. Ncapoll 1759 «4°; zonder van zijne kleine gedichten tc gewagen. Gij zult misfchicn zeggen, dit is een geleerdpohpolium [veelkoop] of polyhistorie [veelwéijenheid]; beide zou kunnen waar wézen, want niets is hier te Napels zo voordélig, als advokaat te zijn, waaróm derzelver getal hier ook zeergroot is. Als men ze allen te zamen neemt, die tot de regtsgelccrdheid en de regtbanken in de Itad Napels behoren , belopen dezelven, naar men zegt, op 30 duizend, en de advokaaten alleen maken een getal van 15 duizend uit. Als men naar de regtbank, la Vicaria genoemd, gaat, word men fchier doof van het gemompel der kabalisten; het gedrang is zo groot, dat men kwalijk kan door komen , hoe veele en groote zaaien daar ook zijn. De Y a

Sluiten